Warning: Creating default object from empty value in /usr/home/jakoobcycles/domains/jakoobcycles.com/public_html/wp-content/plugins/EF3-Framework/frameworks/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29 Polityka prywatności - Jakoobcycles

Polityka prywatności

I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

II. Twoja prywatność jest dla nas ważna

W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Możesz mieć pewność, że:

 • przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, które są zbierane w ramach korzystania przez naszych Klientów z naszego Sklepu. W związku z tym, potrzebujemy następujących danych do realizacji zamówień: W przypadku zamówień prywatnych: imię, nazwisko, adres, numer telefon, adres e-mail; w przypadku zamówień firmowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • wszystkie podane przez Klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • chronimy dane osobowe od strony technicznej – przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
 • nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży (np. Poczta Polska, profesjonalne firmy kurierskie, platforma internetowa shoplo, na której działa nasz sklep itp.). W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

III. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 • W przypadku zawartej umowy sprzedaży, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych drogą elektroniczna lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Jakoobcycles  działalności gospodarczej. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Jakoobcycles działalnością  gospodarczą. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Opcja otrzymywania newslettera jest dobrowolna i w każdym momencie Klient może ją cofnąć.

IV. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Jakoobcycles, ul. Żwirki i Wigury 6B, 05-840 Brwinów, email: jakoobcycles@jakoobcycles.com

V. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Jakoobcycles,  przy realizacji usług,
 • dostawcom usług zaopatrującym Jakoobcycles,  w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług oraz zarządzanie naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Jakoobcycles, w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne). Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Jakoobcycles,  dokonują przetwarzania danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

VI. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt III celów:

 • w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane  osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych,
 • w celach marketingowych –  przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 • w celu subskrypcji do newslettera –  przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

VII. Kiedy i w jakich okolicznościach pozyskujemy dane osobowe od naszych Klientów ?

Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia. 

VIII. Na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe naszych Klientów?

 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, a części z nich niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia zamówienia. 
 • Sklep jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
 • Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia w każdym czasie, w ramach swojego Konta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania pod adres e-mail jakoobcycles@jakoobcycles.com
 • Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych administratora.

IX.  Sprawdź, jakie masz prawa.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas oraz możliwość ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci mają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Jakie stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych naszych Klientów?

Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.

XI. Pliki Cookies

Sklep korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).

Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone).

Pliki cookies w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie służą przede wszystkim prawidłowemu funkcjonowaniu strony oraz wygodzie osób odwiedzających.

Z uwagi na charakter świadczonych za pośrednictwem Sklepu usług, wykorzystywanie plików cookies przez Sklep jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji tych usług.

Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Przy czym ścieżki dostępu mogą zależeć od wersji przeglądarki.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu.

XII. Zmiany w Polityce Prywatności

Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i administratora lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez administratora.

Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach Sklepu umieścimy informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. 

XIII. Pytania i kontakt

Jeśli chciałbyś/chciałabyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem jakoobcycles@jakoobcycles.com